Familier slog sig ned i naturskønt område - nu banker 1000 hektar industri på

Lige vest for Frederikshavn er der planer om at oprette "Recycling City, hvor man blandt andet vil omdanne affaldsmaterialer til nye råvarer og produkter

Peter Hafsjold Andersen bor selv i yderste række i Golfparken tættest på den planlagte Recycling City. <i>Foto: Martin Damgård</i>

Peter Hafsjold Andersen bor selv i yderste række i Golfparken tættest på den planlagte Recycling City. Foto: Martin Damgård

FREDERIKSHAVN:For nu at bruge en lidt fortærsket måleenhed, så drejer det sig om et område på omtrent 1400 fodboldbaner.

Eller mere mundret 1000 hektar.

Lige vest for Frederikshavn er der planer om at oprette "Recycling City". Her er ambitionen at genbruge affald til nye råvarer og produkter og derved reducere udvindingen af nye råstoffer og udledningen af CO2 på globalt plan.

En så stor plan vil uvægerligt vække nysgerrighed blandt de lokale. Men også bekymring for nogle.

- Vi ser blandt andet et problem i, at man lige har bygget en børnehave for at tiltrække børnefamilier, og så skal der til at komme tung trafik på den vej, som børnene skal krydse. Og samtlige skolebørn fra Sindallund og Golfparken skal også krydse Vendsysselvej, siger Peter Hafsjold Andersen, der er talsmand for en række personer, der bor i Golfparken lige nordøst for området.

Recycling City-området er ved at komme i stand via et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Port of Frederikshavn og Erhvervshus Nord.

- Det handler om både at bidrage til den grønne omstilling og samtidig tiltrække grønne virksomheder og arbejdspladser til vores lokalområde. Tanken bag er, at energiproduktion og energiforbrug kan ligge side om side her, siger Peter Nielsen (S), som er formand for kommunens plan- og miljøudvalg.

Området er inddelt i tre zoner, hvor den vestligste er tiltænkt produktion af energi, og de to østlige er tiltænkt en blanding af energiproduktion, erhverv og industri.

Kort over Recycling City. Peter Nielsen pointerer, at linjerne på kortet ikke er mejslet i sten. En fremtidig VVM-redegørelse vil godt kunne ændre lidt på forslaget. <i>Kort: Frederikshavn Kommune</i>

Kort over Recycling City. Peter Nielsen pointerer, at linjerne på kortet ikke er mejslet i sten. En fremtidig VVM-redegørelse vil godt kunne ændre lidt på forslaget. Kort: Frederikshavn Kommune

I Golfparken, som er et relativt nyt boligområde, er en række husejere altså bekymrede.

De er i tvivl om, hvad det egentlig er for en størrelse, som skal ligge tæt på deres baghaver.

- Vi synes det er en rigtig fin idé med grønne tiltag, og vi bakker op om visionen med, at kommunen skal tiltrække erhverv, have grøn omstilling og øge bosætningen. Men vi stiller spørgsmålstegn ved, om det store projekt ligger korrekt her. Og hvad det er for virksomheder, som skal etableres i området, siger Peter Hafsjold Andersen.

Forstår frustrationerne

Formand for plan- og miljøudvalget Peter Nielsen kan godt forstå, at der opstår usikkerhed og frustrationer i forbindelse med så stort et projekt.

- Men vi har ikke låst os fast på, hvad der kommer og hvad der ikke kommer. Det vi ved med sikkerhed, er at der kommer to solcelleparker, som der allerede er givet tilladelse til. Det som kan komme kan eksempelvis være sortering, omsmeltning, Power-to-X og den slags, siger Peter Nielsen.

Hvad er Power-to-X?

  • Power-to-X (PtX) dækker over teknologi, der producerer brændstoffer, kemikalier og materialer på baggrund af grøn brint produceret ved elektrolyse. 
  • PtX-brændstoffer har en væsentlig rolle at spille i den grønne omstilling af transport og industri, hvor elektrificering kan være for dyrt eller ikke er praktisk muligt. 
  • Det er vurderingen, at PtX kan blive en væsentlig brik i Danmarks fremtidige energisystem. 
  • Derudover har Danmark store eksport- og erhvervspotentialer på PtX-området.

Energistyrelsen

Peter Nielsen er formand for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune. <i>Arkivfoto: Bente Poder</i>

Peter Nielsen er formand for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune. Arkivfoto: Bente Poder

Hvorfor skal det ligge lige vest for Frederikshavn by?

- Området er valgt fordi, at der skal være strøm nok til industri, og Nord Energi har i år budgetteret med at udbygge transformatoren Starbakken, som ligger i området. Dertil forestiller vi os et nært samarbejde med virksomheder på havnen - det kunne være M.A.R.S og Stena Recycling. Og så går jernbanen gennem området. Den er i øvrigt tænkt ind til at kunne tage noget af den tunge trafik.

- Og vi er også klar over, at vi skal lave ny infrastruktur og nyt vejnet. Den belastning med tung trafik skal så vidt muligt overhovedet ikke ind gennem byen. Det handler om, at få ledt så meget som muligt af den tunge trafik væk fra boligområder, forklarer formanden for plan- og miljøudvalget.

Biogas versus biomasse

Omkring 200 personer var i øvrigt mødt op til et borgermøde om Recycling City, som blev holdt 8. februar.

Her var mange af de fremmødte borgere bekymrede for, om der ville komme biogasanlæg med dertilhørende lugtgener.

- Det lyttede jeg til og tænker ikke, vi vil lægge et biogasanlæg derude. Men det bliver et område, hvor der skal være grønne energiformer, såsom vindmøller, solceller og biomasseanlæg, sagde borgmester Birgit S. Hansen (S) efter det møde.

Og sådan en udmelding vakte naturligvis en vis glæde hos de bekymrede naboer, men der er alligevel en sten i den kommunikative sko.

- Det er rigtigt, at vi er begejstret over, at der tilsyneladende ikke kommer et biogasanlæg, men kun et biomasseanlæg, men vi er bestemt bekymret over, at der måske skal være larmende vindmøller, siger Peter Hafsjold Andersen.

- Få dage efter, at vi på det borgermøde kunne høre, at det eneste som var fastlagt i området, det var de to solcelleparker, kunne vi så læse i avisen, at Forsyningen vil opføre et biomasseanlæg derude. 

- Så føles det altså som om, at noget bliver holdt hemmeligt. Hvorfor kommer det med biomasseanlægget ud blot få dage efter borgermødet - hvorfor ikke sige det der til de 200 fremmødte? spørger borgergruppen fra Golfparken.

- Vi fik i sin tid lovet et område med natur, fred og ro. Og man samler altså et rigtig stort område tæt på boligkvartererne, undrer Peter Hafsjold Andersen sig. <i>Foto: Martin Damgård</i>

- Vi fik i sin tid lovet et område med natur, fred og ro. Og man samler altså et rigtig stort område tæt på boligkvartererne, undrer Peter Hafsjold Andersen sig. Foto: Martin Damgård

Vi har spurgt Erik Kyed Trolle, der er bestyrelsesmand for Frederikshavn Forsyning om den timing.

- Det var ikke endeligt besluttet den 8. marts, og det er egentlig ikke et projekt i forbindelse med Recycling City. Vi lægger det anlæg på den matrikel som vi har i forvejen i området. Men jeg kan berolige med, at det anlæg kommer til at bruge træflis, så der bliver ingen lugtgener til naboerne, siger han.

Følelser i spil

Hele projekt "Recycling City" er nu inde i den såkaldte idéfase, hvor alle kan komme med input og forslag til, hvad der skal og ikke skal indgå i det videre arbejde med helhedsplanen.

Det foregår på hjemmesiden sammenom.frederikshavn.dk

Man kan komme med idéer frem til 10. april 2023.

Det har 24 borgere i skrivende stund benyttet sig af, blandt andet en del af dem, som bor i Golfparken.

- Jeg forstår ikke hvorfor, der ikke er andre borgere, end dem i Golfparken, der er bekymret, for vi tror, at det kommer til at berøre andre dele af byen også, med transport af gods ud til området, undrer Peter Hafsjold Andersen sig, og fortsætter:

- Vi ved godt, at der også er følelser på spil her, men vi fik i sin tid lovet et område med natur, fred og ro. Og man samler altså et rigtig stort område tæt på boligkvarterene. Har man for eksempel tænkt på, at det notorisk blæser fra vest her. Lugte og støv vil jo blæse lige ind over byen.

- Hvis der skal bygges nye virksomheder, som er forurenende, så er miljøkravene meget strenge hvad angår gener som lugt og støj. Så jeg har svært ved at forestille mig særlige gener, siger Peter Nielsen, og fortsætter:

- Men som kommune har vi altså ikke besluttet noget forlods. Og ved både fremtidens VVM-redegørelse og lokalplaner vil der komme offentlige høringer. Så der vil være adskillige faser, hvor borgerne kan komme til orde og gøre indsigelser. Men vi har altså fra plan- og miljøudvalgets side ingen ønske om disharmoni.

- Og så vi jeg da reklamere lidt for, at man kan tilmelde sig nyhedsbreve på kommunens hjemmeside, hvis man vil følge med i lokalplanerne, runder udvalgsformanden af.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.