Værker bliver ødelagt af skimmel og borebiller: Jeg tror, det står klart, at der er brug for handling nu

Forventningerne til Skagens Kunstmuseer stiger støt fra statens side - skal de realiseres, må staten hæve støtten, siger Lisette Vind Ebbesen, der gerne ser, at museet kommer under samme ordning som Den Gamle By

Mandag eftermiddag besøgte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen sammen med borgmester Birgit Hansen og viceborgmester Bjarne Kvist Skagens Kunstmuseer til en snak om museets rolle og fremtid. Foto: Martin Damgaard

Mandag eftermiddag besøgte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen sammen med borgmester Birgit Hansen og viceborgmester Bjarne Kvist Skagens Kunstmuseer til en snak om museets rolle og fremtid. Foto: Martin Damgaard

Det er langt fra første gang, at Skagens Kunstmuseer har inviteret en kulturminister op for at se, hvordan hverdagen ser ud på et museum, som staten har store forventninger til.

Men det er længe siden, at en kulturminister sidst har sagt ja - vi skal tilbage til Bertel Haarders tid for bordenden.

Det er måske ikke tilfældigt, at Ane Halsboe-Jørgensen kommer nu - den socialdemokratiske minister sammen med kommunens socialdemokratiske borgmester - få dage før et kommunalvalg.

Men hvad gør det, hvis ellers hun lytter. For det er ikke et høflighedsbesøg, museet inviterer til.

- Vi har stået i årtier med folk fra udlandet, der gerne vil lege med os. Med den moderne tilbygning har vi nu rammerne til at sikre værker fra udlandet forsvarligt, siger Lisette Vind Ebbesen, der henviser til henvendelser fra både England, Finland, Frankrig og Japan, der er særligt interesserede i P. S. Krøyer og Anna Ancher. Foto: Martin Damgård

- Vi har stået i årtier med folk fra udlandet, der gerne vil lege med os. Med den moderne tilbygning har vi nu rammerne til at sikre værker fra udlandet forsvarligt, siger Lisette Vind Ebbesen, der henviser til henvendelser fra både England, Finland, Frankrig og Japan, der er særligt interesserede i P. S. Krøyer og Anna Ancher. Foto: Martin Damgård

Lisette Vind Ebbesen har i over ti år og syv kulturministre forsøgt at få Kulturministeriet til at revurdere støtten til museet, så de kan forløse det internationale potentiale, der bliver tydeligere og tydeligere.

Slots- og Kulturstyrelsen roser museet for ...

- At det siden 2009 har gennemgået en stor udvikling og professionalisering af organisationen.

- At det på kort tid har gennemført en vellykket til- og udbygning af museet samt en fusion med de to kunstnerhjem Drachmanns Hus og Anchers Hus.

- At det har opbygget en succesfuld erhvervsklub.

- At det har en høj egenindtjening fra især entréindtægter.

- At det har formået at løfte ressourcerne til forskning, og at forskningskvaliteten er af højt niveau.

- At det har etableret eget konserveringsværksted.

(Uddrag af længere liste)

Men som er en udfordring af løfte i en hverdag, hvor de knap har penge til at passe på de verdenskendte malerier.

Ikke mindst efter, at en vellykket fusion i 2015 med de tidligere privatejede kunstnerhjem tilhørende henholdsvis Drachmann- og Ancher-familierne har efterladt museet med over 10.000 værker og 4.000 fotos, der skal registreres og digitaliseres.

En opgave, der haster, for fotografierne falmer lidt mere hver dag, og der er borebiller og skimmel i en stor del af remedierne. Men registreringen har trukket ud, for en egenfinansiering på 82 procent har tvunget museet ud i løsansættelser af skiftende registratorer. Det har indtil nu stået på i seks år.

I juni fortalte Lisette Vind Ebbesen om at skære ned på bygningsvedligehold og konservering. Artiklen førte til et samråd med kulturministeren om den skæve fordeling af kulturstøtten. Foto: Martin Damgård

I juni fortalte Lisette Vind Ebbesen om at skære ned på bygningsvedligehold og konservering. Artiklen førte til et samråd med kulturministeren om den skæve fordeling af kulturstøtten. Foto: Martin Damgård

- Vi kan ikke blive ved med at udskyde bygningsvedligeholdelse og samlingsvaretagelse såsom bevaring og registrering. Den samlede regning for at vente bliver større og dyrere, fortæller Lisette Vind Ebbesen, der har netop dette på dagsordenen for eftermiddagens møde med ministeren.

- Udviklingen på museerne de seneste år, der i høj grad er baseret på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, har på alle måder været god - vi udvikler os i en stejl kurve. Udfordringen er bare, at der ikke er fulgt penge med, selvom den har krævet mange ekstra ressourcer, siger hun.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler museet ...

- At det styrker lokale samarbejder og positionerer sig endnu tydeligere over for institutioner i ind- og udland.

- At det deler sine forskningsresultater i kunstnerhjemmene og gør dem tilgængelig for både museets brugere og en bredere kreds.

- At det sætter ind på at tiltrække et yngre publikum (museet ligger langt over landsgennemsnit i gennemsnitsalder på publikum), og at de laver flere samarbejder med skoler, dagtilbud mv.

- At det har fokus på at nedbringe procentdelen af værker, der ikke er formidlingsegnede, ved at prioritere ressourcer til konservering (30 procent af samlingen er i dag i en behandlingskrævende tilstand eller svært skadet).

- At det udarbejder en strategi for museets samlede virksomhed samt en mission og vision.

(Uddrag af længere liste)

Hun henviser til, at andre museer, der har fusioneret, har nydt godt af at kunne slå deres statstilskud sammen som fx Museum Sønderjylland, der er endt med en statsstøtte på over 30 mio. kr. Men eftersom Skagens Kunstmuseer er fusioneret med to tidligere privatejede hjem, kommer der ingen ekstra penge udover et engangsbeløb på 500.000 kr. til at igangsætte en samlingsgennemgang.

- Jeg er så glad for, at vi har fået de to kunstnerhjem ind under os, det giver på alle måder mening. Igennem dem kan vi gøre kunstnerne til levende mennesker i folks bevidsthed; der dukker hele tiden værker, breve og noter, kasser med tekstiler, smykker og fotos op, siger hun og henviser til Michael Anchers vielsesring og den broche tilhørende Anna Ancher, som hun ofte er portrætteret med, og som pludselig dukkede op i en tilsømmet kasse på loftet.

Men nyerhvervelsen er også omkostningsfuld.

- Da de to kunstnerhjem, med fusionen, blev statsanerkendte museer, fulgte en masse krav med. I den forbindelse hævede Frederikshavns Kommune deres driftsstøtte, men støtten fra staten på 1,7 mio. kr. blev ikke hævet, konstaterer Lisette Vind Ebbesen, der påpeger, at vi har at gøre med kunst og kulturarv af national og international betydning, som risikerer at forgå.

Der skal midler til akut

Der er intet nyt om, hvorvidt der er en reform af den statslige kulturstøtte på vej, der kan hive museet op på niveau med den støtte, sammenlignelige museer får, og sikre museet arbejdsro, men måske er besøget her et første skridt.

Skagens Kunstmuseer har 230.000 besøgende årligt, har ansat 80 medarbejdere - heraf er halvdelen sæsonansatte. Med fusionen med de to kunstnerboliger blev deres samling femdoblet, og de gik fra fire til elleve bygninger. Foto: Martin Damgård

Skagens Kunstmuseer har 230.000 besøgende årligt, har ansat 80 medarbejdere - heraf er halvdelen sæsonansatte. Med fusionen med de to kunstnerboliger blev deres samling femdoblet, og de gik fra fire til elleve bygninger. Foto: Martin Damgård

I hvert fald ved kulturministeren nu, hvordan dagligdagen ser ud, siger Lisette Vind Ebbesen, da hun vender tilbage fra den private del af mødet med kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, borgmester Birgit Hansen og viceborgmester Bjarne Kvist.

- Jeg er forberedt på, at en omfordeling af statsstøtten ikke sker overnight, det er en proces, der kan og skal tage tid, den skal laves fornuftigt. Men jeg håber, at kulturministeren har et øje for den akutte situation, vi står i lige nu. Der skal her og nu midler til - ellers skal vi til at skære yderligere fra, og så kan vi på ingen måde leve op til de anbefalinger, vi får fra Slots- og Kulturstyrelsen, siger Lisette Vind Ebbesen, der ikke vil sætte et tal på, hvor meget der skal til for at sikre arbejdet på museet.

Hun har dog tidligere foreslået af sætte et nul efter den nuværende støtte - altså gange den med ti.

Sådan ser økonomien på museet ud:

Skagens Kunstmuseers samlede budget ligger årligt på omkring 30 millioner.

Heraf kommer de 1,7 mio. kr. fra staten og 3,7 mio. kr. i driftstilskud fra Frederikshavn Kommune.

De resterende 82 procent af deres indtægter - altså 24,6 mio. kr. - skaffer de selv. Ud af disse er 60 procent forbundet med besøgende. Dette gør museet skrøbeligt under fx coronanedlukninger, da der ingen hjælpepakke har været til tabte indtægter.

Skagens Kunstmuseer har således mistet 3,5 mio. kr. pr år under corona-nedlukningerne og har sat mange ressourcer på museet af til at fundraise midler andre steder fra.

- Den Gamle By i Aarhus har fået en ekstra bevilling på fem mio. kr. årligt i fire år. Vi kan sagtens bruge mere end det, men jeg håber, at vi i første omgang i det mindste kan komme ind under samme ordning som dem, siger hun.

- Jeg er imponeret

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der efter sit besøg på museet fortsatte til vælgermøder med Birgit Hansen, vil ikke på dette tidspunkt udtale sig om, hvorvidt der kan findes penge til museet på næste års finanslov, eller om museet kan komme på den ordning, der gælder Den Gamle By i Aarhus.

Skagens Kunstmuseer modtager årligt 1,7 mio. kr. i statsstøtte. Det er fem procent af det, Museum Sønderjylland og Arken hver især får, og 20 procent af, hvad Den Gamle By i Aarhus får. Foto: Martin Damgård

Skagens Kunstmuseer modtager årligt 1,7 mio. kr. i statsstøtte. Det er fem procent af det, Museum Sønderjylland og Arken hver især får, og 20 procent af, hvad Den Gamle By i Aarhus får. Foto: Martin Damgård

- Jeg synes, at det er helt fair, at Skagens Kunstmuseer rejser problemstillingen med mangel på midler. Jeg har ikke en check med i dag, men jeg tager deres input med mig, siger ministeren, der understreger, at hun er imponeret over museets arbejde med internationale samarbejder og arbejde med fusionen.

Hun vil heller ikke svare ja eller nej til, om ministeriet vil løfte enkelte museer op, inden en reform af kulturstøtten er på plads.

- Det er ikke noget, jeg kan bekræfte i dag, men jeg er blevet bekræftet i, at de arbejder på højt niveau på museet, siger Ane Halsboe-Jørgensen, der på rundvisningen lod en bemærkning falde om, at museet bør kigge på bevaring af værker før forskning.

Siger du dermed, at Skagens Kunstmuseer bør nedprioritere deres forskning og prioritere deres ressourcer på bevaring?

- Jeg er optaget af, hvordan vi skaber en bedre prioritering af midlerne - der kommer ikke flere penge til ved en reform af kulturstøtten - der bliver tale om en omfordeling og i den forbindelse en diskussion af, hvad de enkelte museer skal. I dag er der en tendens til, at vi skærer alle museer over en kam. Men diskussionen må tage afsæt i det enkelte museum - det er fx. Skagens Kunstmuseer, der bedst kan vurdere det for sig selv, siger hun.

En betragtning, Lisette Vind Ebbesen er helt enig i - hun er ikke interesseret i at skære forskningsdelen fra.

- Vores internationale samarbejder i dag beror i høj grad på vores forskning, og det er gennem den, at der åbner sig nye fortællinger om skagensmalerne. Tager man afsæt i bevaring af kulturarv alene, ville værkerne have bedre af at ligge i et mørkt rum, men det er jo ikke det, vi er her for - vi er her for at formidle vores alle sammens historie, siger hun.

Om Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger

Kvalitetsvurderinger er en del af Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte udviklingen af de danske museer og det ansvar for vores fælles kulturarv, som de varetager.

Styrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de politiske målsætninger på området.

Kvalitetsvurderingen indeholder vurderinger af og anbefalinger til museets drift og fortsatte udvikling. Den bliver også sendt videre til den kommune, hvor museet hører hjemme.

Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.