Mads og venner støtter op om kendt nordjysk nationalpark

I Nationalpark Thy VENNER har medlemmerne medindflydelse på aktiviteterne i parken og meget mere

Mads Agerholm er formand for Nationalpark Thy VENNER. Foto: Bo Lehm

Mads Agerholm er formand for Nationalpark Thy VENNER. Foto: Bo Lehm

Mig og min forening

Vi har alle brug for andre mennesker, der deler vores interesser.

Derfor præsenterer vi hver uge en nordjysk klub eller forening, som repræsenterer et fællesskab - stort som småt.

Hvis du og din forening gerne vil optræde på denne plads, hører vi gerne fra dig. Skriv til perspektiv@nordjyske.dk – og du hører fra os.

Mads Agerholm er formand for Nationalpark Thy VENNER.

Hvorfor blev det lige Nationalpark Thy VENNER, du blev medlem af?

Et sammenfald af starten på min pensionisttilværelse og en henvendelse fra et siddende medlem af bestyrelsen om ikke det var noget for mig at gå ind i foreningens bestyrelse og tage et nap der, gjorde at tid og mulighed var til stede. Det har åbnet nogle nye døre for mig - både på det vidensmæssige og personlige plan. Det første år jeg var i bestyrelsen, virkede jeg som kasserer og sidder nu i mit andet år som formand, et formandsskifte som primært skyldtes manglende tid hos den tidligere formand, og hvis jeg skal være helt ærlig, var der ikke rift posten.

Hvad er formålet med jeres forening?

Det er at have en forening, som arbejder for at fremme forståelsen og begejstringen for Nationalpark Thy samt at understøtte den stadigt voksende skare af frivillige, der virker i Nationalparken med mange forskellige aktiviteter, så frivilligflokken føler sig integreret i hele Nationalparken, og ikke ”kun ”deres egen aktivitet. Jeg drømmer om at Nationalpark Thy VENNER skal være en forening for frivillige og mennesker, som synes det er en god ide at støtte op om Nationalpark Thy. Samtidig løser vi opgaver, som ellers ikke ville være blevet løst. I år løser de frivillige praktiske opgaver, som spænder over bl.a. at være guider i Stenbjerg og på Lodbjerg Fyr, kaffedrift på Lodbjerg fyr, arrangerer ugentlige gåture, være stivogter på mange af de mest benyttede stier i Nationalparken, pleje af gravhøje på Tyskerbakken og være basisorganisation for Naturens besøgsvenner. Desuden venter nye opgaver i horisonten.

Foto: Bo Lehm

Foto: Bo Lehm

Hvordan er det at være medlem hos jer?

Forhåbentligt godt. Vi repræsenterer de frivillige i Nationalpark Thys råd og derigennem Nationalpark Thy´s bestyrelse, og giver de frivillige en stemme i diverse forhandlinger med myndigheder og fonde, arrangerer gåture og udflugter m.m.. Vi er desuden, har det vist sig, en vigtig indikator på den store brede folkelige opbakning til Nationalpark Thy. Især når der snakkes med myndigheder og fonde, har vores tilstedeværelse været værdifuld.

Hvad gør I for fællesskabet i foreningen - har I en strategi?

Foreningen forsøger at fremme og varetage de frivilliges interesser, så vi fremmer samhørighed, fællesskab og integration på tværs af aktiviteterne i en organisation, der strækker sig over et areal på 244 kvm2 og er over 50 km lang, og samtidig omfatter meget forskellige aktiviteter.

Foto: Bo Lehm

Foto: Bo Lehm

Hvad betyder jeres historie for foreningen? Er det en ny eller gammel forening? Har i lært noget af historien/tidligere begivenheder i foreningen?

Foreningen har udviklet sig siden 2005, hvor der var ca. 120 medlemmer og titlen var ”Støtteforeningen til Nationalpark Thy - Mens vi venter”. Den er gået fra at være en forening, der støttede op om noget, som vi ønskede skulle komme, til i dag, hvor det er en forening til støtte for de frivillige i en organisation, der er veletableret. Det vil sige at vi i foreningen har tilpasset os den udvikling, som har været og vil komme. For når man ser tilbage på, hvad indsats de frivillige har ydet, yder nu og som vi kan ane, at foreningen i fremtiden vil/skal yde, har aktiviteterne ændret sig rigtig meget over tid, og vil fortsætte med det.

Hvad gør dig glad i din forening?

At være en del af noget, der giver mennesker en god oplevelse i naturen, at være med til at gøre det lettere for de frivillig at virke til glæde for dem selv og deres gæster, at foreningen er en aktiv medspiller på den politiske og organisatoriske scene, og at foreningen er aktiv og synlig i lokalsamfundet. Det er for mig en væsentlig drivkraft. Derudover har erkendelsen af, at vi står på skuldrene af nogle menneskers store indsats i foreningen over efterhånden mange år manet til ydmyghed hos mig.

Foto: Bo Lehm

Foto: Bo Lehm

Hvad har højdepunktet for foreningen været?

Blandt foreningens mange højdepunkter vil jeg gerne fremhæve 1) Da det lykkedes at få etableret Nationalpark Thy - landets første og største vildmark med de unikke klitheder som parkens omdrejningspunkt. 2) At det lykkedes os at komme i mål med en indsamling til det nye Nationalpark Center på 1,5 millioner kroner og 3) At centeret til Nationalpark Thy nu bliver en realitet efter års venten.

Nationalpark Thy VENNER

Nationalpark Thy VENNER blev stiftet i 2005

Den har ca. 300 medlemmer

Formand er Mads Agerholm, som er pensioneret landmand

Hans telefonnummer er 23 43 71 68

Hans email er agerholmads@gmail.com

Hvad tænker du om fremtiden for din forening?

Mit håb er, at foreningen vil lykkes med at få de frivillige til at føle ejerskab til hele Nationalparken og ikke kun til den aktivitet, den enkelte er tilknyttet, samtidigt med at vi er med til at passe på det unikke i Nationalpark Thy, og giver gode oplevelser til mange mennesker. Vi nyder stor bevågenhed fra bestyrelsens side, så med den indstilling ser det ganske lyst ud for foreningen, hvis ellers vi formår at tilpasse os.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.