Efter skandalesag på plejecenter: Skal der rulle flere hoveder?

Politikere behandlede fredag eftermiddag sagen om de chokerende forhold på Margrethelund

Skal der rulle flere hoveder i kølvandet på balladen omkring Margrethelund. Det spørgsmål blev fredag eftermiddag vendt blandt politikerne. Arkivfoto: Martin Damgård

Skal der rulle flere hoveder i kølvandet på balladen omkring Margrethelund. Det spørgsmål blev fredag eftermiddag vendt blandt politikerne. Arkivfoto: Martin Damgård

VENDSYSSEL:Skal der rulle hoveder blandt cheferne i Brønderslev Kommune?

Det kontante spørgsmål har været stillet flere gange på sociale medier og blandt byrådspolitikerne i Brønderslev Kommune. Det er sket i kølvandet på afsløringen af de skandaløse forhold på plejecenteret Margrethelund i Dronninglund.

Debatten er opstået efter, at det i denne uge stod klart, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en ny tilsynsrapport kunne berette om "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

På Margrethelund er der allerede i december indgået en fratrædelsesaftale med plejecenterlederen - men fra flere sider har der været stillet spørgsmålstegn ved, om plejecenterlederen skulle bære hele ansvaret.

For er der ikke også andre, der burde have grebet ind? Det har ældrerådsformand Inger Møller Nielsen eksempelvis påpeget.

Siden sommeren 2021 har Margrethelund nemlig flere gange været kritiseret for dårlige forhold for beboerne - og derfor skulle man måske mene, at der burde have været rigelig opmærksomhed omkring at forbedre situationen.

Opbakning i udvalg

Et fingerpeg om udviklingen kunne man få fredag eftermiddag, hvor ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune afholdt et ekstraordinært møde - med Margrethelund som absolut eneste punkt på dagsordenen. Mødet var nummer to for udvalget i denne uge.

Gennem de seneste dage har Nordjyske erfaret, at nogle politikere faktisk er klar til at drage yderligere konsekvenser af sagen. Men i ældreomsorgsudvalget valgte man at lade være med at puste mere til ilden.

- Vi har drøftet det i udvalget. Og udvalget har ikke et ønske om, at det skal have konsekvenser for nogen yderligere i ledelsen, siger den nytiltrådte udvalgsformand, Carsten Ullmann Andersen (DF).

- Ud fra de oplysninger vi har fået i forhold til folks involvering og mandat på de her specifikke områder, så ser vi ikke, at det at afskedige folk står mål med det, der er sket.

Carsten Ullmann Andersen har selvfølgelig noteret sig, at der fra flere sider stilles spørgsmålstegn ved andre kommunale chefer end plejecenterlederen - men han og de øvrige udvalgsmedlemmer mener ikke, at det vil forbedre situationen på Margrethelund.

- Vi har også brug for at få ro omkring det her, så vi kan komme i gang med en mere positiv udvikling. Og så længe folk ikke går og ved, hvem der er chefer på området - fordi de eventuelt skal fyres - så bliver der ikke ro.

- Udvalget har ikke et ønske om, at det skal have konsekvenser for nogen yderligere i ledelsen, siger den nytiltrådte formand for ældreomsorgsudvalget, Carsten Ullmann Andersen (DF). Arkivfoto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

- Udvalget har ikke et ønske om, at det skal have konsekvenser for nogen yderligere i ledelsen, siger den nytiltrådte formand for ældreomsorgsudvalget, Carsten Ullmann Andersen (DF). Arkivfoto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

Trods det politiske ønske om ro, så kan det dog ikke med 100 procents sikkerhed konstateres, at sagen ikke får yderligere konsekvenser.

På mødet blev udvalget nemlig enige om en fælles udtalelse, der måske åbner en kattelem. Her hedder det blandt andet at "udvalget forventer, at ledelsen tager de nødvendige skridt til at sikre den fornødne fremdrift".

Ønsker mere hastighed

Den nævnte udtalelse rummer desuden et ønske om at fremskynde arbejdet med at ændre kulturen på Margrethelund.

Allerede i efteråret blev der sat gang i et omfattende efteruddannelsesforløb for samtlige ansatte på Margrethelund. Forløbet er planlagt til at strække sig frem til marts 2025 - og har en pris på 4,3 millioner kroner. Men det skal altså om muligt gennemføres hurtigere.

Fælles udtalelse fra ældreomsorgsudvalget

"Udvalget anerkender rapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og konklusionerne heri. I forlængelse heraf har udvalget tillid til de handlingsplaner, der er iværksat i forlængelse af rapporterne, ligesom udvalget forventer, at ledelsen tager de nødvendige skridt til at sikre den fornødne fremdrift. Udvalget ønsker det planlagte uddannelses- og kulturforløb gennemført og om muligt fremrykket af hensyn til den aktuelle situation for at klæde medarbejdere på og fremme den ønskede kultur. Udvalget lægger vægt på, at de fremadrettede afrapporteringer til Styrelsen for Patientsikkerhed skal være retvisende og nøjagtige."

- Vi skal jo afklare om det er muligt, og det ved vi ikke endnu. Men hver medarbejder skal igennem 21 kursusgange, så det er et længerevarende forløb. Men måske kan man koncentrere forløbet noget mere. Vi vil gerne se, om vi kan speede processen op, siger han og tilføjer:

- Det her er ikke en kritik af alle medarbejdere, men omvendt er det jo også sådan, at rapporten viser, der er behov for, at man udvikler medarbejdernes kvalifikationer.

Et langt sejt træk

Der er i forvejen lavet en umiddelbar handlingsplan i kølvandet på tilsynet - og desuden bliver der en ugentlig afrapportering til Styrelsen for Patientsikkerhed frem mod et fornyet tilsyn om maksimalt tre måneder.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at problemerne på Margrethelund ikke løses over natten. Men vi vil gerne have, at når det næste tilsyn kommer, er det tydeligt, at vi har gjort alt for at få de her problemer afhjulpet, siger Carsten Ullmann Andersen.

- Og så vil jeg også gerne tilføje, at jeg faktisk synes, der sker nogle gode ting på Margrethelund lige nu. Eksempelvis har vi lige fået at vide, at der er bestilt nye bærbare computere til alle medarbejdere. Det betyder, at de kan tage deres computer med ud på stuerne, når de skal sidde og lave deres dokumentation. Så sidder de ude blandt beboerne og er synlige - og det er en god måde at få lavet det stykke arbejde på, synes jeg.

Også økonomiudvalget i Brønderslev Kommune skal på onsdag behandle sagen om Margrethelund.

Tidsforløb - Margrethelund

8. juli 2021: Nordjyske bringer artiklen ”Syv frygtelige uger blev Jørgens sidste”. I artiklen kan man læse om Jørgen Jørgensens ophold på Margrethelunds aflastningsafsnit, hvor han får det gradvist værre og til sidst afgår ved døden. Forløbet er præget af uværdighed og tvivlsom pleje, og det får Jørgen Jørgensens familie til at stille alvorlige spørgsmålstegn ved forholdene på plejecenteret i Dronninglund. Også overlægen Michael Borre er kritisk overfor forløbet.

16. juli 2021: Også Jette Arentsen rejser nu kritik af Margrethelund. Hendes mand Frans Arentsen har ligeledes været igennem et uværdigt forløb. Han oplever blandt andet at blive opbevaret i sin seng - ene og alene af den grund, at personalet har fået hans tøj væk.

17. juli 2021: Sagerne fra Margrethelund vækker opstandelse i Ældre Sagen. Vicedirektør Michael Teit Nielsen kalder blandt andet forholdene for ”gruopvækkende”.

18. juli 2021: Hanne Christensen fra FOA Vendsyssel mener, at politikerne også må påtage sig et ansvar – og afsætte flere penge til ældreplejen. Ellers bedres forholdene ikke, mener hun.

19. juli 2021: Den daværende formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S), kræver en redegørelse fra Margrethelund – og udtrykker ønske om at finde flere penge til ældreområdet.

18. august 2021: Politikerne i Brønderslev Kommunes ældreomsorgsudvalg vedtager en lang række af initiativer i forhold til at forbedre forholdene på plejecenteret. Blandt andet skal der laves en ny ledelsesstruktur, og desuden skal der ske en løbende opfølgning på udviklingen. Udvalgsformand Ole Jespersgaard (S) beretter samtidig om et massivt antal borgerhenvendelser omkring utilfredshed med Margrethelund. I samme ombæring har Styrelsen for Patientsikkerhed spurgt ind til problemerne på plejecenteret - men styrelsen stiller sig umiddelbart tilfreds med de planlagte initiativer.

17. september 2021: Blandt andet som følge af sagen fra Margrethelund vælger byrådet i Brønderslev Kommune at tilgodese ældreområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Sammenlagt tilføres området omkring ni millioner kroner ekstra.

28. september 2021: BDO leverer det årlige uanmeldte socialfaglige tilsyn på Margrethelund, hvor det vurderes, at "kerneydelsen leveres samlet set med en tilfredsstillende faglig kvalitet". Det konkluderes dog også, at "den samlede journalføring er mangelfuld, og at det vil kræve en fortsat målrettet ledelsesmæssig indsats at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis og opkvalificere den samlede dokumentation. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejdertrivsel, faglig udvikling og rekruttering fortsat vil kræve en vedvarende ledelsesmæssig indsats".

2. oktober 2021: Et af initiativerne fra sensommerens handlingsplan er et større efteruddannelsesforløb for samtlige medarbejdere på Margrethelund, som skal gennemføres for blandt andet at forbedre kulturen på stedet. Der er nu indgået aftale om et kursusforløb, der strækker sig frem til 2025. Prisen er 4,3 millioner kroner.

1. december 2021: To assisterende plejecenterledere tiltræder på Margrethelund for at styrke ledelseslaget.

7. december 2021: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på et varslet tilsyn på Margrethelunds to aflastningsafdelinger. Besøget viser, at der er store problemer. Brønderslev Kommune nedsætter dagen efter en taskforce, som skal forbedre forholdene. Desuden er der indgået en fratrædelsesaftale med lederen af Margrethelund.

17. december 2021: Brønderslev Kommune modtager udkast til de skriftlige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporterne er alvorlig læsning og beretter om ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”. Desuden udstedes der mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret.

5. januar 2022: Brønderslev Kommune afleverer - på baggrund af tilsynet - høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed.

12. januar 2022: Brønderslev Kommune modtager de endelige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunen skal offentliggøre tilsynsrapporterne. Derudover skal man begynde et forløb med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der er tilknyttet et såkaldt rejsehold til Margrethelund. Desuden skal der hver eneste onsdag klokken 12.00 ske afrapporteringer til styrelsen for at dokumentere forbedringer i situationen. Det hele skal munde ud i et nyt tilsyn om maksimalt tre måneder. Sagen beskrives af Nordjyske samme aften.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.