Direktør undlod at give kritiske politikere indsigt: Skyld i møgsag til ny formand

Udvalgsmedlemmer og eksperter i skarp kritik af forvaltningsdirektør - politikere føler, information er tilbageholdt

Forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen har tilsyneladende undladt at give tilstrækkeligt med indsigt i sagen om det omdiskuterede plejecenter Margrethelund. Det giver kritik fra både eksperter i forvaltningsret - og fra de politikere i kommunens ældreomsorgsudvalg, der fulgte sagen. Arkivfoto: Bente Poder <i>Foto: Bente Poder</i>

Forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen har tilsyneladende undladt at give tilstrækkeligt med indsigt i sagen om det omdiskuterede plejecenter Margrethelund. Det giver kritik fra både eksperter i forvaltningsret - og fra de politikere i kommunens ældreomsorgsudvalg, der fulgte sagen. Arkivfoto: Bente Poder Foto: Bente Poder

BRØNDERSLEV:En decideret skandalesag kan være på vej i Brønderslev Kommune.

I starten af 2022 kunne Nordjyske fortælle, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde konstateret "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden" på plejecenteret Margrethelund i Dronninglund.

Men i kølvandet på balladen viser det sig, at forvaltningsdirektøren Henrik Aarup-Kristensen har undladt at give tilstrækkeligt med indsigt i sagen til de politikere i kommunens ældreomsorgsudvalg, der fulgte sagen. Det kan Nordjyske i dag afdække.

Resultatet er blevet, at det i stedet har været en ny udvalgsformand, der efter nytår har stået i spidsen for den politiske behandling af sagen. Og det giver i den grad kritik.

Både Klaus Riis Klæstrup (V) og den tidligere udvalgsformand Ole Jespersgaard (S) mener, at de derved er frataget en mulighed for at handle konsekvent i sagen. Eksempelvis kunne sagen have fået ansættelsesmæssige konsekvenser i forvaltningen, fastslår de begge. Men det blev altså undgået ved manøvren med at skubbe den politiske behandling til efter nytår.

Forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen afviser overfor Nordjyske at forklare sig.

- Jeg tror ikke, jeg har lyst til at gå ind i en debat med politikerne. Så jeg ønsker ikke at udtale mig i den her sag, siger han.

Politikernes opfattelse får opbakning fra landets to førende eksperter i offentlig forvaltning, Sten Bønsing og Roger Buch. De mener også, processen er kritisabel.

- Det er jo helt rigtigt, at politikerne er blevet frataget en handlemulighed. Der var mange ting, som udvalget kunne have gjort, siger Sten Bønsing, der er er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Arkivfoto: Laura Guldhammer <i>Foto: Laura Guldhammer</i>

- Det er jo helt rigtigt, at politikerne er blevet frataget en handlemulighed. Der var mange ting, som udvalget kunne have gjort, siger Sten Bønsing, der er er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Arkivfoto: Laura Guldhammer Foto: Laura Guldhammer

- Det er jo helt rigtigt, at politikerne er blevet frataget en handlemulighed. Der var mange ting, som udvalget kunne have gjort, siger Sten Bønsing, der er er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Den analyse støttes af Roger Buch, der er samfundsforsker og ekspert i kommunal forvaltning ved DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er politikernes ansvar, at tingene er i orden, og de kan ikke sikre det, hvis de ikke får besked om problemerne, siger Roger Buch.

Politikere følger sag tæt

Det er som nævnt Henrik Aarup-Kristensen, der står i spidsen for forvaltningen "Sundhed & Velfærd" i Brønderslev Kommune. Derfor er han øverste ansvarlig for blandt andet plejecenteret Margrethelund, som i sommeren 2021 kommer i offentlighedens fokus efter en række sager om uværdige forhold og tvivlsom pleje for beboerne på stedet.

Efter sagerne vedtager politikerne i Brønderslev Kommunes ældreomsorgsudvalg en lang række af initiativer for at forbedre forholdene på plejecenteret. Udvalget ønsker desuden at få månedlige opdateringer - for at følge udviklingen på Margrethelund.

Udvalgsformand Ole Jespersgaard (S) udtaler sig i flere omgange meget kritisk om sagerne - og her efterfølgende har han da også fortalt, at han allerede dengang mente, at sagerne skulle have haft personalemæssige konsekvenser.

Men i sommeren 2021 bliver det ved den løftede pegefinger.

Forløbet undrer

Forventningen fra politisk side er, at udviklingen er positiv på Margrethelund. Men Styrelsen for Patientsikkerhed viser ved et varslet tilsynsbesøg 7. december, at situationen er langt værre end antaget. I første omgang får man en mundtlig evaluering, mens der senere vil komme skriftlige tilsynsrapporter.

På den baggrund bliver byrådspolitikerne orienteret i en mail umiddelbart efter. Der fortælles ikke i detaljer om tilsynet, men det konstateres, at der er fundet "flere alvorlige udfordringer". Forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen skriver desuden, at man "forventer desværre, at rapporten bliver meget kritisk". Forvaltningen tilkendegiver, at man vender tilbage, når tilsynsrapporterne foreligger.

17. december får Brønderslev Kommune så et skriftligt udkast til tilsynsrapporterne. Her fortælles om ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”, og der udstedes mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret.

Men trods alvoren sendes de foreløbige tilsynsrapporter ikke til de ansvarlige politikere i ældreomsorgsudvalget.

- Jeg er meget skuffet over det, siger den tidligere formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S). Han føler, at forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen har frataget politikerne en mulighed for at agere tidligere ved at undlade at orientere dem mere indgående. Arkivfoto: Bente Poder

- Jeg er meget skuffet over det, siger den tidligere formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S). Han føler, at forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen har frataget politikerne en mulighed for at agere tidligere ved at undlade at orientere dem mere indgående. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi burde jo have været orienteret bedre. Tænk engang hvis jeg var blevet bedt om at svare på spørgsmål omkring dem fra eksempelvis pressen. Det havde da set dumt ud, at jeg så slet ikke vidste, at de eksisterede i skriftlig form, siger Ole Jespersgaard (S).

Han var på det tidspunkt stadig udvalgsformand - men skulle dog fra nytår afløses af Carsten Ullmann Andersen (DF).

- Men det undrer mig da helt vildt, da det viser sig, at rapporterne faktisk er kommet 17. december. Jeg er ikke i tvivl om, at man fra forvaltningen vil sige, at det handler om, at det var en foreløbig rapport. Men hvad skulle der ske ved, at vi havde fået den, spørger Ole Jespersgaard - og minder om, at han og de øvrige udvalgsmedlemmer hele tiden har ønsket at følge sagen om Margrethelund meget tæt.

Får ikke rapport at se

Trods sin formandsstatus får Ole Jespersgaard faktisk slet ikke de skriftlige rapporter at se, inden han ved nytår fratræder. Han føler, at forvaltningen har forsøgt at sætte ham uden for indflydelse.

- Jeg er meget skuffet over det. Jeg har været ældreomsorgsudvalgsformand i sammenlagt otte år - og jeg har også i fire år været formand for socialudvalget. Så jeg føler jo, at jeg har en faglig ballast at bidrage med. Men jeg ved snart ikke, om der er noget i den her sag, der kan chokere mig mere, siger han og tilføjer:

- Hvis jeg havde fået rapporten at se, så tror jeg, at jeg ville have indkaldt det gamle ældreomsorgsudvalg til et ekstraordinært møde. For det var jo noget kontroversielt skidt, der lå i udtalelserne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Havde forvaltningen grund til at være nervøse for, at I skulle holde sådan et møde?

- Jeg ved det ikke. Men vi var i hvert fald meget kritiske overfor det, der foregik (i sommeren 2021, red.). Jeg syntes, at det var noget rod, og når man så et halvt år senere kunne se, at det ikke var bedre, så havde vi jo nok handlet på det.

Hvad skulle argumentet være for at præsentere sagen for et nyt udvalg i stedet?

- Det er selvfølgelig nogle gange en fordel at få nye øjne på ting. Men jeg tænker da, at det er mærkeligt i det her tilfælde. Som ny (udvalgsformand, red.) har du jo mere brug for at læne dig op af en forvaltning - end en erfaren udvalgsformand har brug for.

Ifølge Ole Jespersgaard får han først indsigt i papirerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, umiddelbart inden de offentliggøres for alle andre 12. januar.

Tilslutter sig kritik

Byrådsmedlemmet Klaus Riis Klæstrup (V) har været medlem af ældreomsorgsudvalget på begge sider af nytår. Også han er betænkelig ved den måde, som forvaltningsdirektøren Henrik Aarup-Kristensen har ageret på.

- Jeg kan jo kun sige, at jeg kan tilslutte mig Ole Jespersgaards undren. Han var formand for ældreomsorgsudvalget til 31. december, og så er den faktisk ikke længere.

Klaus Riis Klæstrup kan heller ikke se noget argument for at tilbageholde de foreløbige tilsynsrapporter. Han minder desuden om, at der faktisk var to uger at gøre godt med inden nytår.

- Der er mange dage fra 17. til 31. december. Ole Jespersgaard burde have været kontaktet - og direktøren burde have foreslået at indkalde til et ekstraordinært orienteringsmøde i ældreomsorgsudvalget. Det havde været rettidig omhu, og det skete ikke.

Ville det overhovedet have gjort nogen forskel, at I havde været orienteret 17. december?

- Nu sidder vi jo ikke med personaleansvar i ældreomsorgsudvalget (det gør økonomiudvalget, red.), men der kunne jo godt være sket noget i tiden inden nytår - måske røget et hoved højt oppe. Der er i hvert fald nogen, der ikke har gjort det, som de skulle, fastslår Klaus Riis Klæstrup.

Hvad skulle motivationen være for at gemme det til et nyt udvalg og en ny formand?

Klaus Riis Klæstrup kan ikke se noget argument for, at informationerne blev tilbageholdt. Han mener, man fratog politikerne en mulighed for at agere. Arkivfoto: Hans Ravn

Klaus Riis Klæstrup kan ikke se noget argument for, at informationerne blev tilbageholdt. Han mener, man fratog politikerne en mulighed for at agere. Arkivfoto: Hans Ravn

- Jamen, jeg kan jo godt forstå, at man stiller det spørgsmål. Det eneste jeg kan sige er, at der går jo ofte lang tid, inden et nyt udvalg kommer ind og handler på ting.

Eksperter: Politikere burde være orienteret

Som nævnt indledningsvist mener to af landets førende eksperter i forvaltningsret, at der er god grund til at stille spørgsmålstegn ved forvaltningsdirektørens ageren. Professor Sten Bønsing mener således, politikerne burde være orienteret bedre - allerede 17. december:

- Det vurderer jeg, fordi der er tale om et ret omfattende og alvorligt forhold. Det er jo nogle ret omfattende kritikpunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har. I sig selv er det jo alvorligt, så det bliver man nødt til at orientere ledelsen om - og det er jo udvalget, siger han.

Roger Buch er enig, og han bider desuden mærke i, at der fra forvaltningen side faktisk ikke stilles de store spørgsmål ved den kontroversielle rapport. Forvaltningen oplyser således, at man "har ikke de store bemærkninger" til den.

- Da forvaltningen jo ender med ikke at have væsentlige indvendinger til konklusionerne - burde forvaltningen efter min vurdering helt åbenlyst have informeret politikerne. Som det også ses i forløbet reagerer politikerne straks, fordi sagen er så alvorlig. Det ville de formentlig også have gjort i december, så derfor mistes en måned i forhold til politikernes mulighed for at reagere, siger Roger Buch.

Forvaltningen i Brønderslev Kommune burde have informeret politikerne omgående, mener Roger Buch, der er ekspert i offentlig forvaltning. Arkivfoto: Bo Lehm

Forvaltningen i Brønderslev Kommune burde have informeret politikerne omgående, mener Roger Buch, der er ekspert i offentlig forvaltning. Arkivfoto: Bo Lehm

Politisk uenighed

Resultatet af det ovenstående er, at det først er på ældreomsorgsudvalgsmødet 12. januar, at der gives en grundigere orientering om tilsynsrapporterne.

- Altså vi fik jo at vide, at forvaltningsdirektøren (Henrik Aarup-Kristensen, red.) og den nye udvalgsformand (Carsten Ullmann Andersen, red.) havde taget en beslutning om at orientere udvalget på den her måde. Og jeg kan jo ikke referere fra mødet, men jeg kan sige, at de får kritik for den fremgangsmåde på udvalgsmødet, siger Klaus Riis Klæstrup.

Først på selve mødet får politikerne i ældreomsorgsudvalget udleveret den skriftlige rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Politikerne beslutter derfor at holde et ekstraordinært møde to dage senere, fredag 14. januar.

Efter det ekstraordinære møde giver den nye formand Carsten Ullmann Andersen (DF) opbakning til de kommunale ledere. Men ifølge Nordjyskes oplysninger er der dog flere i det politiske landskab, der mener, at formandens opbakning til forvaltningen var unødvendigt stor. Om det siger Klaus Riis Klæstrup:

- Jeg slår mig til tåls med Carstens udtalelser, men jeg kan da sige, at vi følger sagen meget nøje. Det sidste søm er ikke slået i, for nu vil vi se handling. Og forvaltningen skal bruge de værktøjer, som de nu har fået til at bringe orden i forholdene.

At flere deler holdningen fra Klaus Riis Klæstrup kan man blandt andet konstatere, da der 19. januar er økonomiudvalgsmøde. Arne M. Jensen (S) har fået sagen på dagsordenen, og han kritiserer informationsniveauet fra forvaltningen.

Efter mødet er der dog igen opbakning til de kommunale ledere - men borgmester Mikael Klitgaard (V) slår dog også ret klart fast, at "der er tale om en løftet pegefinger".

Ny formand forstår kritik

Den nytiltrådte formand Carsten Ullmann Andersen (DF) kan godt forstå kritikken af, at det gamle ældreomsorgsudvalg ikke blev orienteret bedre.

- Ja, umiddelbart, kan det jo godt undre. For de har jo stadigvæk haft ansvaret indtil 1. januar, siger Carsten Ullmann Andersen og fortæller, at han første gang er til møde om sagen 4. januar.

Den nytiltrådte formand Carsten Ullmann Andersen (DF) kan godt forstå kritikken af, at det gamle ældreomsorgsudvalg ikke blev orienteret bedre. Arkivfoto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

Den nytiltrådte formand Carsten Ullmann Andersen (DF) kan godt forstå kritikken af, at det gamle ældreomsorgsudvalg ikke blev orienteret bedre. Arkivfoto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

Har det været lettere for forvaltningsdirektøren at have med en ny formand som dig at gøre?

- Det er hypotetisk, så det ved jeg jo ikke. Men det er rigtigt, at jeg er nødt til at kunne stole på rådgivningen, og det jeg får at vide fra forvaltningen. Men alt det, der ligger forud (for tiltrædelsen, red.), ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil have en mening om.

Eksempelvis påpeger Carsten Ullmann Andersen, at det kan være svært for ham at danne sig et indtryk af forløbet ud fra gamle udvalgsreferater, hvor der eksempelvis er "givet en orientering".

- Det er jo svært at sætte mig ind i, hvor dybtgående sådan en debat og en orientering har været, siger han.

Carsten Ullmann Andersen har vel at mærke også været byrådsmedlem i den foregående periode. Men han anerkender, at en erfaren formand formentlig har større ballast - og måske også gennemslagskraft.

- Det er klart, at man oparbejder selvfølgelig en forståelse for det politiske virke, som måske bliver en anden, når man er udvalgsformand. Men om man derved får mere eller mindre behov for sparring og støtte fra forvaltningen, det kan jeg ikke sige endnu, siger Carsten Ullmann Andersen.

Nordjyske har som nævnt indledningsvist præsenteret Henrik Aarup-Kristensen for kritikken. Men han ønsker altså eksempelvis ikke at svare på, hvorfor politikerne ikke fik det skriftlige materiale allerede 17. december.

Og han svarer dermed heller ikke på, hvad motivationen var for at gemme sagen, til Carsten Ullmann Andersen (DF) var tiltrådt som ny udvalgsformand.

Tidsforløb

Sommeren 2021: Nordjyske bringer artiklen ”Syv frygtelige uger blev Jørgens sidste”. Her kan man læse om Jørgen Jørgensen, der på Margrethelunds aflastningsafsnit får det gradvist værre og til sidst afgår ved døden. Efterfølgende rejser også andre pårørende kritik af forholdene på plejecenteret. Efterfølgende vedtager Brønderslev Kommunes ældreomsorgsudvalg en lang række af initiativer i forhold til at forbedre forholdene på plejecenteret. Udvalget ønsker desuden at få månedlige opdateringer - for at følge udviklingen på Margrethelund. Udvalgsformand Ole Jespersgaard (S) udtaler sig i flere omgange meget kritisk omkring sagerne.

7. december 2021: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på et varslet tilsyn på Margrethelunds to aflastningsafdelinger. Besøget viser store problemer. Brønderslev Kommune nedsætter dagen efter en taskforce. Desuden er der indgået en fratrædelsesaftale med lederen af Margrethelund.

8. december 2021: Politikerne orienteres i mail om, at der har været et tilsyn på Margrethelund. Der fortælles ikke i detaljer om tilsynet, men det konstateres, at der er fundet "flere alvorlige udfordringer". Forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen oplyser desuden, at man "forventer desværre, at rapporten bliver meget kritisk". Forvaltningen oplyser, at man vender tilbage, når tilsynsrapporterne foreligger.

17. december 2021: Brønderslev Kommune modtager udkast til de skriftlige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporterne er alvorlig læsning og beretter om ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”. Desuden udstedes der mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret. Men trods alvoren sendes de foreløbige tilsynsrapporter ikke til politikerne i ældreomsorgsudvalget.

31. december 2021: Ole Jespersgaard (S) stopper ved nytår som formand for ældreomsorgsudvalget - og overlader opgaven til Carsten Ullmann Andersen (DF). Selv om Ole Jespersgaard har fulgt sagen om Margrethelund, så har han på det her tidspunkt stadigvæk ikke set de kritiske tilsynsrapporter.

5. januar 2022: Brønderslev Kommune afleverer - på baggrund af tilsynet - høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og samme dag gives en orientering til både det nye ældreomsorgsudvalg - og til byrådet som helhed. Forvaltningen oplyser, at man "har ikke de store bemærkninger" til den kontroversielle rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Alligevel sendes den stadigvæk ikke til politikerne.

12. januar 2022: Brønderslev Kommune modtager om eftermiddagen de endelige tilsynsrapporter. Forude venteret forløb med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der er tilknyttet et såkaldt rejsehold til Margrethelund. Det hele skal munde ud i et nyt tilsyn om maksimalt tre måneder. Samme eftermiddag har der været møde i ældreomsorgsudvalget, og først under mødet modtager politikerne de skriftlige tilsynsrapporter. Politikerne beslutter derfor at holde et ekstraordinært møde to dage senere. Tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed beskrives af Nordjyske samme aften.

14. januar 2022: Ældreomsorgsudvalgets nye formand, Carsten Ullmann Andersen (DF) giver ovenpå det ekstraordinære møde opbakning til de kommunale ledere, som man dog "forventer tager de nødvendige skridt". Ifølge Nordjyskes oplysninger er der dog flere i det politiske landskab, der efterfølgende mener, at formandens opbakning til forvaltningen var unødvendigt stor.

19. januar 2022: Økonomiudvalget behandler sagen - blandt andet fordi Arne M. Jensen (S) kritiserer informationsniveauet fra forvaltningen. Efter mødet er der igen opbakning til de kommunale ledere - men borgmester Mikael Klitgaard (V) slår dog også ret klart fast, at "der er tale om en løftet pegefinger".

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.