Borgmester til kommunale chefer: - Det er en løftet pegefinger

Nu skal der styr på omstridt plejecenter - ellers får det konsekvenser

Margrethelund-sagen blev onsdag flyttet over på økonomiudvalgets lukkede dagsorden, idet der blev diskuteret om konkret personale. Borgmester Mikael Klitgaard (V) lægger dog ikke skjul på, at der er tale om "en løftet pegefinger" overfor de kommunale chefer. Arkivfoto: Peter Broen <i>Foto: Peter Broen</i>

Margrethelund-sagen blev onsdag flyttet over på økonomiudvalgets lukkede dagsorden, idet der blev diskuteret om konkret personale. Borgmester Mikael Klitgaard (V) lægger dog ikke skjul på, at der er tale om "en løftet pegefinger" overfor de kommunale chefer. Arkivfoto: Peter Broen Foto: Peter Broen

BRØNDERSLEV:Der er blandt byrådspolitikerne i Brønderslev Kommune stor utilfredshed med, at forholdene på plejecenteret Margrethelund har udviklet sig så skidt, som tilfældet er.

- Jeg er da skuffet over situationen. Jeg havde slet ikke set den her situation komme, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Det er godt en uge siden, at Nordjyske beskrev, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed i december aflagde en tilsynsrapport med en benhård vurdering af forholdene på plejecenteret - og konkluderede, at der var "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden". Samtidig fremgik det, at der er indgået en fratrædelsesaftale med den hidtidige leder af plejecenteret.

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune skulle onsdag diskutere situationen på Margrethelund, for der har fra flere sider været stillet spørgsmålstegn ved, om andre kommunale ledere burde have opdaget, at situationen var så skidt for plejehjemmets beboere.

Men på økonomiudvalgsmødet blev Margrethelund-sagen flyttet til den lukkede dagsorden.

- Vi har flyttet det over som et lukket punkt, fordi der er blevet diskuteret nogle personalemæssige ting. Og jeg kan ikke fortælle om, hvad det er, der er diskuteret, siger Mikael Klitgaard efter mødet.

Spørgsmål om konsekvenser

Selv om det altså dermed ikke er muligt at få dybere indsigt i den nyeste udvikling i situationen, så er det dog tydeligt - alene på baggrund af mødets skriftlige dagsorden - at sagen bliver diskuteret intenst blandt politikerne.

Det var socialdemokraten Arne M. Jensen, der havde fået den på dagsordenen - blandt andet for at drøfte "det kritisable informationsniveau". Men yderligere giver Arne M. Jensen på skrift udtryk for, at dele af den kommunale ledelse "forsøger at fralægge sig sit ansvar", og i den forbindelse spørger han "hvilke konsekvenser, det skal have". Afslutningsvist skriver han: "Hvad har man gjort for at følge op på de åbenlyse problemer, der var ledelsesmæssigt, har de blot været overladt til en lokal leder?"

Selv om borgmester Mikael Klitgaard altså ikke kan løfte sløret for diskussionen mellem politikerne, så fastslår han dog, at som situationen er nu, drages der ikke yderligere personalemæssige konsekvenser fra politisk side. Til gengæld er økonomiudvalgets medlemmer blevet enige om en fælles udtalelse:

- Der er udtrykt kritik af informationsniveauet til byrådet, siger Mikael Klitgaard.

- Derudover siger vi i samlet flok: "Ledelsen pålægges at genoprette forholdene på Margrethelund i henhold til de påpegede kritikpunkter". Og det er i samarbejde med ældreomsorgsudvalget, tilføjer han.

- En løftet pegefinger

- Derudover så er min kommentar til det, at når du kan høre, at vi pålægger ledelsen at genoprette forholdene, så lægger vi også ansvaret dér. Og det er en løftet pegefinger, siger borgmesteren.

Dermed kan man godt tillade sig at konkludere, at hvis forholdene på Margrethelund ikke bringes i orden hurtigst muligt, så vil sagen højst sandsynligt få yderligere personalemæssige konsekvenser.

Men Mikael Klitgaard, hvis man spørger dig personligt, mener du så, at ansvaret ene og alene påhviler lederen af plejecenteret?

- Det er sådan med ansvar, at der ligger forskelligt ansvar forskellige steder. Vi har alle sammen et ansvar - og det gælder helt op til toppen af kommunen. Når vi har en sag som den her, så er vi nødt til at se på, hvad der er sket. Vi har alle vores opgaver - og vi skal da i hvert fald overveje, om vi har kontrolleret den her sag godt nok. Det skal vi så arbejde på at blive bedre til i fremtiden.

Vil se på tilsyn

Sagen kan i øvrigt nu også give anledning til, at aftalen omkring tilsyn med plejecentre revurderes.

Det nævnte tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed fandt sted i december 2021 - men nogle måneder forinden i september 2021 udførte BDO det årlige uanmeldte socialfaglige tilsyn.

BDO-tilsynet, der er finansieret af Brønderslev Kommune selv, gav indtryk af at udviklingen på Margrethelund var fornuftig. Og at der er så stor modstrid mellem de to syn fik i forleden Ældre Sagens vicedirektør, Michael Teit Nielsen, til at komme med skarp kritik af BDO-tilsynet. Han sagde blandt andet følgende:

- Jeg synes jo, at det er rystende, at kommunens eget tilsyn går fint - og når der så kommer et uafhængigt fagligt tilsyn, så viser det sig, at det passer ikke. Tilsynet fra BDO er ikke mange sure sild værd, for det bliver i den grad skudt ned af de uafhængige eksperter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der også utilfredshed med BDO-tilsynet i Brønderslev Kommunes ældreråd - og blandt flere byrådspolitikere. Og Mikael Klitgaard har faktisk også selv fokus på at tage det op til vurdering.

- Det er noget, jeg har nævnt overfor formanden for ældreomsorgsudvalget (Carsten Ullmann Andersen, red.) så sent som i dag. De tilsyn skal vi have spot på - og jeg har faktisk fået at vide fra formanden, at de er opmærksomme på det. Vi skal finde ud, hvordan de bliver bedre, fastslår Mikael Klitgaard.

Nordjyske har haft kontakt til BDO for at lade dem svare på kritikken. Herfra lyder det i et skriftligt svar fra partner Birgitte Hoberg Sloth:

"Vi kan grundet tavshedspligt i kundeforhold desværre ikke svare på spørgsmål, der angår tilsyn hos en konkret kunde eller sag. Vi må derfor henvise til kommunen".

Tidsforløb - Margrethelund

8. juli 2021: Nordjyske bringer artiklen ”Syv frygtelige uger blev Jørgens sidste”. I artiklen kan man læse om Jørgen Jørgensens ophold på Margrethelunds aflastningsafsnit, hvor han får det gradvist værre og til sidst afgår ved døden. Forløbet er præget af uværdighed og tvivlsom pleje, og det får Jørgen Jørgensens familie til at stille alvorlige spørgsmålstegn ved forholdene på plejecenteret i Dronninglund. Også overlægen Michael Borre er kritisk overfor forløbet.

16. juli 2021: Også Jette Arentsen rejser nu kritik af Margrethelund. Hendes mand Frans Arentsen har ligeledes været igennem et uværdigt forløb. Han oplever blandt andet at blive opbevaret i sin seng - ene og alene af den grund, at personalet har fået hans tøj væk.

17. juli 2021: Sagerne fra Margrethelund vækker opstandelse i Ældre Sagen. Vicedirektør Michael Teit Nielsen kalder blandt andet forholdene for ”gruopvækkende”.

18. juli 2021: Hanne Christensen fra FOA Vendsyssel mener, at politikerne også må påtage sig et ansvar – og afsætte flere penge til ældreplejen. Ellers bedres forholdene ikke, mener hun.

19. juli 2021: Den daværende formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S), kræver en redegørelse fra Margrethelund – og udtrykker ønske om at finde flere penge til ældreområdet.

18. august 2021: Politikerne i Brønderslev Kommunes ældreomsorgsudvalg vedtager en lang række af initiativer i forhold til at forbedre forholdene på plejecenteret. Blandt andet skal der laves en ny ledelsesstruktur, og desuden skal der ske en løbende opfølgning på udviklingen. Udvalgsformand Ole Jespersgaard (S) beretter samtidig om et massivt antal borgerhenvendelser omkring utilfredshed med Margrethelund. I samme ombæring har Styrelsen for Patientsikkerhed spurgt ind til problemerne på plejecenteret - men styrelsen stiller sig umiddelbart tilfreds med de planlagte initiativer.

17. september 2021: Blandt andet som følge af sagen fra Margrethelund vælger byrådet i Brønderslev Kommune at tilgodese ældreområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Sammenlagt tilføres området omkring ni millioner kroner ekstra.

28. september 2021: BDO leverer det årlige uanmeldte socialfaglige tilsyn på Margrethelund, hvor det vurderes, at "kerneydelsen leveres samlet set med en tilfredsstillende faglig kvalitet". Det konkluderes dog også, at "den samlede journalføring er mangelfuld, og at det vil kræve en fortsat målrettet ledelsesmæssig indsats at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis og opkvalificere den samlede dokumentation. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejdertrivsel, faglig udvikling og rekruttering fortsat vil kræve en vedvarende ledelsesmæssig indsats".

2. oktober 2021: Et af initiativerne fra sensommerens handlingsplan er et større efteruddannelsesforløb for samtlige medarbejdere på Margrethelund, som skal gennemføres for blandt andet at forbedre kulturen på stedet. Der er nu indgået aftale om et kursusforløb, der strækker sig frem til 2025. Prisen er 4,3 millioner kroner.

1. december 2021: To assisterende plejecenterledere tiltræder på Margrethelund for at styrke ledelseslaget.

7. december 2021: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på et varslet tilsyn på Margrethelunds to aflastningsafdelinger. Besøget viser, at der er store problemer. Brønderslev Kommune nedsætter dagen efter en taskforce, som skal forbedre forholdene. Desuden er der indgået en fratrædelsesaftale med lederen af Margrethelund.

17. december 2021: Brønderslev Kommune modtager udkast til de skriftlige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporterne er alvorlig læsning og beretter om ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”. Desuden udstedes der mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret.

5. januar 2022: Brønderslev Kommune afleverer - på baggrund af tilsynet - høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed.

12. januar 2022: Brønderslev Kommune modtager de endelige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunen skal offentliggøre tilsynsrapporterne. Derudover skal man begynde et forløb med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der er tilknyttet et såkaldt rejsehold til Margrethelund. Desuden skal der hver eneste onsdag klokken 12.00 ske afrapporteringer til styrelsen for at dokumentere forbedringer i situationen. Det hele skal munde ud i et nyt tilsyn om maksimalt tre måneder. Sagen beskrives af Nordjyske samme aften.

13, januar 2022: De pårørende byrder ind med både spørgsmål og kritik på et orienteringsmøde om situationen på plejecenteret.

14. januar 2022: Ældreomsorgsudvalget behandler situationen på et ekstraordinært møde. Der gives opbakning til de kommunale ledere, som man dog "forventer tager de nødvendige skridt". Tidligere på dagen har ældrerådsformand Inger Møller Nielsen givet udtryk for, at også andre end den tidligere leder på Margrethelund bør bære et ansvar.

19. januar 2022: Økonomiudvalget behandler sagen. Også herfra er der opbakning til de kommunale ledere, men borgmester Mikael Klitgaard tilføjer dog, at "der er tale om en løftet pegefinger".

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.