Ekspert: Sag om ulovligt skur bør anmeldes

Der er brug for Ankestyrelsens vurdering, mener Roger Buch - men Læsøs viceborgmester er uenig

Sagen om dette ulovlige skur på Læsø har fået store konsekvenser. Kommunaldirektør Peter Pietras har sagt op, og borgmester Karsten Nielsen (V) har meddelt, at han trækker sig - og fremover kun kandiderer som menigt kommunalbestyrelsesmedlem. Men der er god grund til at få undersøgt sagen om inhabilitet og en bremset politianmeldelse til bunds, mener ekspert i kommunal forvaltning. Foto: Kirsten Østergaard

Sagen om dette ulovlige skur på Læsø har fået store konsekvenser. Kommunaldirektør Peter Pietras har sagt op, og borgmester Karsten Nielsen (V) har meddelt, at han trækker sig - og fremover kun kandiderer som menigt kommunalbestyrelsesmedlem. Men der er god grund til at få undersøgt sagen om inhabilitet og en bremset politianmeldelse til bunds, mener ekspert i kommunal forvaltning. Foto: Kirsten Østergaard

LÆSØ:Det har fået store konsekvenser, at Læsøs kommunaldirektør Peter Pietras var inhabil i forbindelse med sagen om et ulovligt skur på sin egen grund.

Først sagde kommunaldirektøren selv op, og dernæst meddelte borgmester Karsten Nielsen (V) - som havde bremset en politianmeldelse af kommunaldirektøren - at han ikke kommer til at stå i spidsen for Læsø Kommune på den anden side af kommunalvalget.

Med afskeden til de to topfigurer kunne det godt se ud til, at balladen om kommunaldirektørens ulovlige skur er slut. Men sådan bør det ikke være.

Det er i hvert fald opfattelsen hos Roger Buch, der er samfundsforsker og ekspert i kommunal forvaltning ved DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han mener, der er brug for at få sagen efterprøvet hos Ankestyrelsen.

Peter Pietras (til højre) er stoppet som kommunaldirektør, og borgmester Karsten Nielsen (V) har meddelt, at han trækker sig - og fremover kun kandiderer som menigt kommunalbestyrelsesmedlem. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Peter Pietras (til højre) er stoppet som kommunaldirektør, og borgmester Karsten Nielsen (V) har meddelt, at han trækker sig - og fremover kun kandiderer som menigt kommunalbestyrelsesmedlem. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

- I forhold til fremadrettede sager rundt omkring i landet er det vigtigt at få slået fast, når nogen træder ved siden af. Og det får man jo ikke for alvor her - altså udover den tilståelse, som jeg synes, der ligger i, at kommunaldirektøren selv siger op og dermed vinker farvel til en masse penge, som han kunne have fået i en eventuel fratrædelse. Og ved at borgmesteren også strækker gevær og siger, at nu er han ikke kandidat længere.

Sagen om kommunaldirektørens skur

26. april 2021: Kommunaldirektør Peter Pietras anmelder til Læsø Kommune et uregistreret skur på sin tomme sommerhusgrund. Han ønsker at få skuret registreret – og håbet er at få lov til at overnatte i eller ved skuret op til 175 dage om året. Læsø Kommune sender sagen til Frederikshavn Kommune og anmoder om en objektiv sagsbehandling - og Peter Pietras erklærer sig inhabil i sagen. I det kommende forløb er der dog flere eksempler på, at Peter Pietras har mere end almindeligt svært ved at holde sig ude af sin egen sag.

2. maj 2021: Frederikshavn Kommune giver juridisk vurdering. Skuret opfylder ikke kravene i lokalplanen, og det kan ikke anvendes til overnatning. Samtidig gøres der opmærksom på, at hvis Læsø Kommune giver dispensation, så vil det danne præcedens, således at alle i lokalplanens område kan forvente tilsvarende tilladelser.

19. maj 2021: Læsø Kommune er på vej med et påbud om nedrivning af det ulovlige skur. Men efter input fra kommunaldirektøren udskydes det, til man igen har konsulteret Frederikshavn Kommune. De nye input ændrer dog ikke på vurderingen i Frederikshavn.

13. juni 2021: Sagen påvirker arbejdsmiljøet på Læsø Kommune. Det fremgår blandt andet af en mail med titlen ”Undskyld fra kommunaldirektøren”. Den sendes til Læsø Kommunes tekniske chef og til en byggesagsbehandler. Kommunaldirektøren beklager, hvis hans irriterede og uhøflige tone overfor sine medarbejdere "har givet anledning til nervøsitet og en negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø".

21. juni 2021: Der sendes et påbud til kommunaldirektøren. Peter Pietras bliver bedt om indenfor 30 dage at rive skuret ned. I modsat fald vil der ske politianmeldelse, meddeles det.

16. juli 2021: Kommunaldirektøren klager til Planklagenævnet over sin egen kommune. Klagen har ikke opsættende virkning.

20. juli 2021: Borgmesteren beder forvaltningschefen og administrationen vente med at foretage politianmeldelse, henset til at kommunaldirektøren er på ferie. Borgmesteren skriver samtidig, at han ”tager ansvaret for, at dette ikke sker før efter, at han er retur fra sin ferie”.

4. oktober 2021: Nordjyske Stiftstidende skriver om sagen. Efter henvendelsen fra Nordjyske oplyser kommunaldirektøren i artiklerne, at han nu vil nedrive skuret, sætte sommerhusgrunden til salg - og trække sin klage til Planklagenævnet. Senere samme dag meddeler Læsø Kommune, at kommunaldirektør Peter Pietras har opsagt sin stilling med virkning fra 31. marts 2022.

7. oktober 2021: Læsøs kommunalbestyrelse beslutter at fritstille Peter Pietras med omgående virkning.

9. oktober 2021: Borgmester Karsten Nielsen (V) meddeler, at han trækker sig som kommunens førstemand efter kommunalvalget. Mens hans borgmesterperiode altså senest er slut fra årsskiftet, så kandiderer Karsten Nielsen dog fortsat til en plads som menigt medlem af kommunalbestyrelsen på Læsø.

- En ret kluntet måde

Medvirkende til at sagen bør efterprøves, er i Roger Buchs optik, at der på Læsø blev hyret en advokat til at skabe tvivl om sagen.

- Advokaten forsøgte at tegne et billede af, at det simpelthen var så uretfærdigt, at borgmesteren blev kritiseret i den her sag. Men det synes jeg, advokaten gjorde på en ret kluntet måde, siger Roger Buch.

- Det er jo vigtigt i de her sager, at vi finder ud af, hvad man må, og hvad man ikke må. Når der er en juridisk tvivl, er det vigtigt, at Ankestyrelsen kommer ind og slår fast, hvordan skabet skal stå, siger Roger Buch. Arkivfoto: Bo Lehm

- Det er jo vigtigt i de her sager, at vi finder ud af, hvad man må, og hvad man ikke må. Når der er en juridisk tvivl, er det vigtigt, at Ankestyrelsen kommer ind og slår fast, hvordan skabet skal stå, siger Roger Buch. Arkivfoto: Bo Lehm

- For det første slår advokaten fast, at en borgmester IKKE skal være involveret i en beslutning om politianmeldelse, når borgere ikke følger påbud - hvilket borgmesteren netop var.

Advokaten henviste også til proportionalitetsprincippet som baggrund for, at borgmesteren bremsede en politianmeldelse af kommunaldirektøren. Proportionalitetsprincippet handler om, at et indgreb skal stå i forhold til det mål, der forfølges.

- Det var jo først bagefter, at advokaten forsøgte at strikke en forklaring sammen om, hvordan det her kunne være fornuftigt at vente med politianmeldelse.. For tankerne om proportionalitet var jo ikke borgmesterens egne – det var slet ikke det, borgmesteren henviste til, da han stoppede politianmeldelsen. Og jeg mener i øvrigt også, at man på kommunen allerede har undersøgt proportionalitet - blandt andet ved at spørge Frederikshavn Kommune om klager kunne have opsættende virkning, siger Roger Buch.

- Jeg synes, det var et noget desperat – og mislykket - forsøg fra advokaten på at hvidvaske borgmesteren.

Ankestyrelsen afventer

Hvis der skal drages en endelig konklusion om sagen fra Læsø Kommune, så vil det være det kommunale tilsyn hos Ankestyrelsen, der skal kigge sagen efter i sømmene.

Ankestyrelsen har mulighed for selvstændigt at tage sager op, men det kommer ikke til at ske i sagen om kommunaldirektørens skur.

Ankestyrelsen oplyser til Nordjyske, at tilsynets fokus er fremadrettet - og i og med at både kommunaldirektøren og borgmesteren har meddelt deres afsked, så har Ankestyrelsen ikke bekymring for et fremadrettet brud på Forvaltningsloven.

Sagen kan dog alligevel blive bragt op i Ankestyrelsen, men i så fald kræver det en anmeldelse.

- Ankestyrelsen har jo travlt, så derfor kan jeg ud fra en meget pragmatisk tilgang godt forstå, at de ikke kaster energi ind i en sag, der ser ud til at have løst sig selv. Men det svarer jo lidt til, at hvis en indbrudstyv har lagt brækjernet på hylden, så vil politiet ikke gå efter ham. Det er en lidt mærkelig form for logik, siger Roger Buch.

- Det er jo vigtigt i de her sager, at vi finder ud af, hvad man må, og hvad man ikke må. Når der er en juridisk tvivl, er det vigtigt, at Ankestyrelsen kommer ind og slår fast, hvordan skabet skal stå, siger Roger Buch - og spiller derfor bolden til Læsø.

- Det er jo op til kommunalbestyrelsen, om den mener, man skal have undersøgt, om borgmesteren agerede korrekt i den her sag. Hvis man vil have det undersøgt, så kan et enkelt kommunalbestyrelsesmedlem - eller for den sags skyld bare en enkelt borger - jo klage til Ankestyrelsen og bede dem om at kigge på sagen, forklarer Roger Buch.

Og i så fald vil Ankestyrelsen vurdere sagen.

Værdi i afklaring

- Der er jo masser af sager i samfundet, hvor man kan spørge om, hvorfor vi gider at spilde energi på det. Hvis en butikstyv eksempelvis stjæler for 100 kroner i en forretning, så kan man jo spørge, om vi virkelig skal ofre politifolk, dommere og advokater og alt muligt andet på at få slået fast, at det var ulovligt og give vedkommende en bøde for det? Hvis man regner på det, så er det jo et vanvittigt dårligt regnestykke, men det gør vi jo alligevel for at afskrække andre tyve - og for at få slået fast, at det kan man ikke gøre, siger Roger Buch og tilføjer:

- Hvis man lever i et retssamfund, så kan man ikke sige, at sådan en sag ignorerer vi bare. Der er nogle principielle ting i det her, som er enormt vigtige at få slået fast. Så derfor synes jeg, at det ville være meget godt at få testet, hvad det egentlig var, der gik galt i denne her sag.

Skuret forsvinder snart

Trods den seneste tids heftige debat om sagen, så står kommunaldirektørens ulovlige skur stadig uforstyrret på den tomme sommerhusgrund.

Det ulovlige skur, der tilhører Peter Pietras, står fortsat på sommerhusgrunden. Billedet her er taget onsdag eftermiddag. Foto: Kirsten Østergaard

Det ulovlige skur, der tilhører Peter Pietras, står fortsat på sommerhusgrunden. Billedet her er taget onsdag eftermiddag. Foto: Kirsten Østergaard

Peter Pietras oplyste oprindeligt i en mail til Nordjyske, at han straks ville "sætte grunden til salg og nedrive det omfattede skur". Ligeledes meddelte han, at han ville forsøge at stoppe sin klage over Læsø Kommune til Planklagenævnet.

Peter Pietras oplyser nu til Nordjyske, at alle tre dele er sat i gang. Eksempelvis vil skuret blive nedrevet torsdag i uge 43.

- Kan ikke se noget ulovligt

I og med at borgmester Karsten Nielsen har tilkendegivet, at han ikke vil stå i spidsen for Læsø Kommune efter kommunalvalget, så er det lige nu hans partifælle - den nuværende viceborgmester, Tobias Birch Johansen (V) - der ligner øens stærkeste politiske figur. Han føler på ingen måde, at der er behov for at bruge tid og ressourcer på at lade Ankestyrelsen undersøge sagen yderligere - ligesom Roger Buch ellers anbefaler.

- Borgmesteren har et advokatbrev på, at der ikke er foregået noget ulovligt, og det vil han læne sig op ad. Og jeg synes, det er helt i orden. Jeg kan ikke se, der er foregået noget ulovligt, og derfor kunne jeg ikke drømme om at hive en masse penge op af skatteborgernes lommer uden grund, siger Tobias Birch Johansen og tilføjer:

- Jeg kan ikke se, der er foregået noget ulovligt, siger Tobias Birch Johansen (V). Viceborgmesteren mener ikke, der er grund til at få Ankestyrelsen til at kigge nærmere på sagen fra Læsø. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

- Jeg kan ikke se, der er foregået noget ulovligt, siger Tobias Birch Johansen (V). Viceborgmesteren mener ikke, der er grund til at få Ankestyrelsen til at kigge nærmere på sagen fra Læsø. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

- Du skal bede Roger Buch om at uddybe grundlaget for, hvad han mener er ulovligt. Men har han gode argumenter, så skal vi da have ryddet op i butikken.

Roger Buch har tidligere overfor Nordjyske påpeget, at det problematiske for Karsten Nielsen blandt andet er, at borgmesteren så bort fra en faglig vurdering fra Læsø Kommunes tekniske forvaltning - som ville føre til en politianmeldelse. At gå imod forvaltningen kunne dog have været i orden, hvis borgmesteren havde sikret sig politisk opbakning i kommunalbestyrelsen - men det skete heller ikke.

Og netop på det punkt anerkender Tobias Birch Johansen, at der er "en lille chance for, at man kan anfægte borgmesterens optræden".

- Men havde det ændret noget? Nej, det havde det ikke. Han (Karsten Nielsen, red.) kunne sagtens have sendt en mail - men andet kan jeg heller ikke se, at han har gjort forkert. Der hvor der sker noget forkert er, at vores kommunaldirektør efterlader Karsten og kommunalbestyrelsen på perronen - fuldstændig uden rådgivning. Og det er et problem, siger Tobias Birch Johansen.

- Hvis ikke kommunaldirektøren havde gjort det, så havde Karsten heller ikke truffet beslutningen om at lade være med at orientere os. Så det falder lidt tilbage på kommunaldirektøren hver gang, vi snakker om den her sag.

Ingen politianmeldelse

Tobias Birch Johansen mener i øvrigt ikke - selv om det ulovlige skur stadig står på grunden - at der skal gennemføres en politianmeldelse.

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal finde ud af det her i fred og fordragelighed, ligesom man altid har gjort på Læsø, siger Tobias Birch Johansen.

Da Nordjyske 4. oktober beskrev sagen, opsagde kommunaldirektør Peter Pietras samme dag sin stilling med virkning fra 31. marts 2022. Efterfølgende er han blevet fritstillet af Læsøs kommunalbestyrelse.

Da borgmester Karsten Nielsen valgte at trække sig som Venstres borgmesterkandidat umiddelbart efter, så forklarede han, at det skete på grund af den usikkerhed, hans ageren i sagen skabte. Karsten Nielsen stiller stadigvæk op til kommunalvalget som menigt kommunalbestyrelsesmedlem på Læsø.

Til Nordjyske siger Karsten Nielsen, at han ikke har yderligere kommentarer i forhold til det, han tidligere har sagt i sagen.

- Mig bekendt gør Læsø Kommune ikke mere nu. Men det er klart, at hvis Ankestyrelsen selv tager den op, så svarer vi selvfølgelig på det. Så jeg har ikke yderligere at tilføje, end det Tobias (Birch Johansen, red.) har sagt. Jeg er fuldstændig enig med ham, siger Karsten Nielsen.

Professor: - Kan se pointe i at få vurdering fra Ankestyrelsen

Nordjyske har på baggrund af artiklen her også fået en vurdering fra Sten Bønsing, der er professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet - og en af landets mest anerkendte eksperter på området.

Som udgangspunkt undrer Sten Bønsing sig over, at Ankestyrelsen ikke af egen drift går ind i sagen - selv om han dog kan forstå dele af argumentationen.

- Ankestyrelsen er jo primært sat i verden for at give vejledende udtalelser og for at lede kommuner på rette vej - eller i de situationer, hvor der er truffet ulovlige beslutninger, så kan de gribe ind ved at annullere beslutninger. Så jeg kan sagtens forstå Ankestyrelsens pointe i, at når kommunaldirektøren er gået, så er der ikke meget grund til at tage sagens hovedspørgsmål op. Men med hensyn til borgmesteren, så er jeg faktisk lidt usikker på, hvad de har tænkt der. Det er jo ikke sådan, at man bare stiller op som borgmester til et kommunalvalg. Man stiller op som kommunalbestyrelsesmedlem, og når valget så er overstået, så vælger kommunalbestyrelsen en borgmester, siger Sten Bønsing.

Han tilføjer, at man faktisk efter reglerne principielt er forpligtet til at være borgmester, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det.

Sten Bønsing mener altså ligesom Roger Buch, at der fortsat kan være grund til at få belyst borgmesterens rolle - og han er i den forbindelse desuden betænkelig ved, at Læsøs borgmester Karsten Nielsen (V) trods anbefalingen fra sin forvaltning bremsede en politianmeldelse - uden at involvere resten af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

- Det kunne jeg godt se en pointe i, at Ankestyrelsen forholdt sig til. Det er nok et område, som der godt kunne være behov for at få en nærmere redegørelse for, fastslår Sten Bønsing.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret, mener ligesom Roger Buch, at der er grund til at undersøge sagen fra Læsø nærmere. Arkivfoto: Laura Guldhammer <i>Foto: Laura Guldhammer</i>

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret, mener ligesom Roger Buch, at der er grund til at undersøge sagen fra Læsø nærmere. Arkivfoto: Laura Guldhammer Foto: Laura Guldhammer

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.